Trivselregler

trivsel2_1170x400

Visa hänsyn till dina grannar

I ett flerbostadshus måste man respektera övriga boendes möjlighet att vistas, koppla av och sova i sina lägenheter utan att bli störda av höga skrik, musik, buller mm. Tänk på att ditt golv är dina grannars tak!

Ska du ha fest, informera dina grannar i god tid. Efter 22.00 ska ljudnivån vara så låg att dina grannar ej störs. Tänk på att du också ansvarar för störningar som orsakas av personer som hör till ditt hushåll, dina gäster och andra personer som finns i din lägenhet, t ex inneboende och hantverkare. Störande arbeten i lägenheten bör påbörjas efter kl 7 och vara avslutade före kl 20.

Trapphus

Trapphus och entréer ska hållas fria från personliga tillhörigheter. Barnvagnar, cyklar, pulkor, mattor och annat får inte förvaras i trapphuset. Vid brand är trapphuset en utrymningsväg och ambulans- och brandkårspersonal måste kunna ta sig fram obehindrat. Att hålla trapphusen fria är också att visa hänsyn till den personal som städar trapphuset och ser till att vi har en ren miljö omkring oss.

Tvättstuga

Respektera tvättiderna. Efter avslutat tvättpass är du skyldig att rengöra tvättstugan efter dig. Fel på maskinerna anmäls till bovärden snarast. Husdjur får ej tas med till tvättstugan.

Montering på hus

Det är inte tillåtet att montera något på fastigheten utan fastighetsägarens godkännande. Detta gäller t ex parabol, markis, antenn etc.

Balkong

Du som bor i lägenhet med tillhörande balkong eller terrass är skyldig att hålla balkongen/terrassen fri från snö och is. Mattor och sängkläder får inte skakas från balkongen.

Det är inte tillåtet att montera eller hänga saker på utsidan av räcket. Blomlådor och annat ska sitta på insidan.

På grund av brandrisk och rökutveckling är det inte tillåtet att grilla på balkongen.

Rökning

Det råder rökförbud i alla utrymmen som tillhör fastigheten.

Sopor

Säckar ska alltid knytas ihop innan de slängs i anvisat kärl. Sopor får ej ställas i trapphuset. Följ gällande regler avseende sopsortering i ditt område. Kasta inte papper, glasspinnar, burkar, flaskor, cigarettfimpar och annat skräp i vårt bostadsområde.

Husdjur

Husdjur ska hållas kopplade i våra bostadsområden. Det är ditt ansvar att ta bort vad ditt husdjur lämnat efter sig. Tänk också på att hundar, som lämnas ensamma och skäller i lägenheten, kan vara mycket störande för dina grannar.

Mata inte råttorna

Det är förbjudet att mata fåglar och andra vilda djur inom bostadsområdet. Förutom att de smutsar ner, lockar överbliven mat till sig råttor.

Ohyra

Kontakta oss genast om du får problem med någon typ av ohyra.

Hyra

Hyra betalas i förskott enligt hyresavi och ska vara inbetald den siste var månad. Kontakta oss om du har frågor eller tappat bort din avi.

Besittningsrätt

Hyresgäst som trots påpekande missköter sig mister sin hyresrätt.