Flyttning

flyttning_1170x400
När man ska flytta finns det flera saker att tänkta på. Några tips på vägen följer här.

Säga upp ditt kontrakt

Uppsägningstiden är tre hela månader från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatumet. Det går bra att lämna uppsägning via brev eller mail. Viktigt är att du anger ett telefonnummer där vi kan nå dig.

Besiktning

Kontrollera att lägenheten blivit besiktigad av fastighetsägaren innan du flyttar in.

När du ska flytta ut bokas tid för besiktning i samband med uppsägning. Det är en fördel om du själv är närvarande under besiktning.

Skador

Under besiktning bedöms om de skador och slitage som finns på lägenheten motsvarar lägenhetens ålder och hyrtidens längd. Om skador och slitage utöver detta förekommer måste detta åtgärdas. Kostnad debiteras dig som hyresgäst.

Inventarier

Alla detaljer som tillhör bostaden ska återställas i ursprungligt skick före besiktningen.

Flyttstädning

Det är viktig att städning är noggrant utförd. Om så inte är fallet får denna tjänst köpas. Denna kostnad debiteras dig som hyresgäst.

Kontakta din bovärd om du har frågor gällande städningen.

Nycklar

Senast klockan tolv vardagen efter att hyreskontraktet löpt ut ska samtliga nycklar lämnas till bovärden. Om det saknas nycklar behöver lås och nycklar bytas ut. Denna kostnad debiteras dig som hyresgäst.

Adressändring

Du ändrar din adress via www.adressandring.se